Een Socratisch gesprek begint vaak met een vraag – niet per se nodig maar voor beginnende gespreksleiders wel handig.
Hieronder een aantal vragen om zo een socratisch gesprek mee beginnen.

 1. Wat is een goed begin?
 2. Waar zijn geen woorden voor?
 3. Kun je een dilemma oplossen?
 4. Waarvoor heb je theorie nodig?
 5. Kun je vertellen wat er gebeurd is?
 6. Waarvoor heb je een definitie nodig?
 7. Wat kun je niet onder woorden brengen?
 8. Wat kun je zeggen zonder woorden?
 9. Wanneer ben je op tijd?
 10. Kun je nadenken over de toekomst?
 11. Kun je tegen jezelf liegen?
 12. Ben je geboren om oud te worden?
 13. Kun je zeggen wat je doet?
 14. Wanneer hoef je geen antwoord te geven?
 15. Kun je een gedachte onder woorden brengen?
 16. Heb jij een blinde vlek?
 17. Wat is moeilijk te geloven?
 18. Waarom geloof je iets?
 19. Wanneer moet je iets opruimen?
 20. Wat kun je bezitten?
 21. Wanneer weet je iets?
 22. Hoe weet je dat er iets achter zit?
 1. Waarom wil je iets verklaren?
 2. Wanneer heb je iets verklaard?
 3. Welke vraag mag je niet stellen?
 4. Worden problemen veroorzaakt? (voor gevorderden…)
 5. Kun je zeggen wat je hoort?
 6. Is eenvoud beter?
 7. Wat maakt dat je iets zegt?
 8. Wie hoef je niet serieus te nemen?
 9. Wanneer is het genoeg?
 10. Is het goed om congruent te zijn?
 11. Wanneer is het grijs?
 12. Wat is een eenvoudige vraag?
 13. Kun je zeggen wat je bedoelt?
 14. Heb je recht op je eigen waarheid?
 15. Wat moet je achter je laten?
 16. Wat hoef je niet te weten?
 17. Wanneer is iets je eigen schuld?
 18. Kun je expres een fout maken?
 19. Kun je beslissen dat je klaar bent?
 20. Wat kun je een ander leren?
 1. Wat zijn de grenzen van tolerantie?
 2. Is nul een getal?
 3. Wanneer moet je ophouden met helpen?
 4. Waar moet je voor staan?
 5. Kun je het verleden veranderen?
 6. Moet je onzin tolereren?
 7. Wanneer moet je wachten?
 8. Kun je de betekenis van een woord veranderen?
 9. Wat voegen woorden toe?
 10. Wat is het belang van een naam?
 11. Maakt het uit hoe iets heet?
 12. Wanneer moet je afscheid nemen?
 13. Bestaan er toevallige gebeurtenissen?
 14. Hoever moet samenwerking gaan?
 15. Hoe zout heb je het ooit gevreten? (bonita avenue, p.43)
 16. Wanneer is iets onwetenschappelijk?
 17. Wat is een onfatsoenlijke vraag?
 18. Wanneer moet je zwijgen?